<IMG SRC="nonflash.gif" width=769 height=145 BORDER=0> Poskytujeme kvalifikovaný ozbrojený doprovod klienta na obchodní schůzky a jednání. V případě potřeby zajistíme doprovod specializovaného týmu, který odhalí a případně naruší sledování a odposlouchávání nežádoucími subjekty.

Zajistíme ochranu osob otevřenou či skrytou formou.

Zajistíme bezpečnost Vašich hostů a obchodních partnerů, střežení ubytovacích prostor a ochráníme Vaše obchodní jednání či společenské akce proti narušitelům.

zpět