<IMG SRC="nonflash.gif" width=769 height=145 BORDER=0> Provádíme komplexní vyšetřování trestné činnosti týkající se porušování průmyslových práv a práva k ochranným známkám dle příslušných ustanovení Trestního zákona.

Máme dostatečné předpoklady a znalosti právního řádu České republiky k poskytování služeb v tomto oboru a současně potřebné kontakty na úředníky státní správy (policie), kteří se touto agendou ze své funkce a služební povinnosti zabývají.

 

Máme dostatečné předpoklady a znalosti právního řádu České republiky k poskytování služeb v tomto oboru a současně potřebné kontakty na úředníky státní správy (policie), kteří se touto agendou ze své funkce a služební povinnosti zabývají.

Zajistíme veškeré činnosti vedoucí k ochraně práv duševního vlastnictví u ochranných známek registrovaných v ČR. Za tímto účelem na základě smlouvy s klientem vyhledáváme padělky chráněných značek a jejich výrobce či prodejce, činíme opatření k zamezení prodeje tohoto zboží.

Při své činnosti v rozsahu zmocnění daném klientem spolupracujeme s policejními, celními a správními orgány po celém území České republiky.

zpět