<IMG SRC="nonflash.gif" width=769 height=145 BORDER=0> Vyhledáme a zajistíme předměty leasingu.

Zajistíme informační servis o bonitě nového leasingového nájemce a řešení nestandardních situací.

Doručíme písemnosti do vlastních rukou.

S poskytováním služeb leasingovým společnostem máme bohaté zkušenosti. Máme vypracován systém jednání s nájemci, jsme schopni rychle a diskrétně a legálním způsobem zajistit dlužné splátky včetně penále nebo zabavit předmět leasingu, bezpečně jej uložit ve střežených prostorách a následně jej přepravit dle požadavků leasingové společnosti.

Celkově dokážeme rychle a pružně reagovat na požadavky leasingové společnosti.

zpět